Tag Archive "ontario-gurdwara-committee"

ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਓ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਿਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਰੀ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕੌਂਸਲ (ਬੀ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ) ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਕਮੇਟੀ (ਓ.ਜੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾ (ਰਿਪੋਰਟ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਿਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ (ਨਜਾਇਜ਼ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ) ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।